CC国际娱乐怎么代理

南宗宝库

 • 大江西派丹诀次第详指

  心息相依,乐在其中,讲讲睡与定的关系。孔子云:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中。”
  陈毓照
  西派 次第 大江
 • 《方壶外史》:研究内丹东派的基本材料丨白云深处人家

  故丹有三元,系于天地鬼神,而不可以必得者,天元也。法度修明,福慧双美,举之而如取如携者,地元也。宇宙在手,万化生身,鬼神不能测其机,阴阳不能逃其算者,人元也。
  古人
  丹东 外史 白云
 • 道教医药学

  道教 医药学
 • 道教的内丹与二十世纪的妇女健康

  戴思博
  道教 十世纪 妇女
 • 太清丹经要诀

  每咏言斯事,未尝不切慕于心。但恨神道悬邈,云迹疏绝,徒望青天,莫知升举。始验还丹伏火之术,玉醴金液之方,淡乎难窥,杳焉靡测,自非阴德,何能感之?是以五灵三使之药,九光七曜之丹,如此之方,其道差近。
  中国国学网
  太清 丹经 要诀
 • 如何阅读丹经

  历代丹经数量巨大,可称浩瀚,如何才能高效阅读,是有志于丹道研习者的一大难题。对此,本人有一些个人感受,供大家参考。
  白玉蟾
  丹经
 • 丹道秘旨——玄关一窍

  玄关一窍,简称玄关,是道教丹道养生中最重要的名词,可以这样说,道教的精华是丹道,丹道最秘的机关是玄关。丹书对玄关一窍的论述,众说纷纭,初无定位,后世各执一偏,愈说愈奇。另由于道教教派之间的差异和戒律制约,丹道玄关一窍向来秘而不宣,大都师徒相授,口口相传,不记文字。这样道友与道友之间心照不宣,守口如瓶,局外人就更难以知晓了。
  潘一德
  丹道 玄关

南宗知乎

我要提问